Natuurbeheer

Een van onze hoofdtaken is het beheren van het natuurgebied ‘Randerwaarden’.

Doorstroming uiterwaarden

Uiterwaardengebied ‘Randerwaarden’ is het laagst gelegen uiterwaardengebied van Nederland. In opdracht van Rijkswaterstaat zorgen wij middels begrazing door onze paarden voor een goede doorstroming van het gebied.

Flora en Fauna

Op en rond onze boerderij in het natuurgebied leven verschillende soorten vogels, zoogdieren, amfibieën, insecten, reptielen, vissen, libellen en vlinders. In samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting IJssellandschap dragen wij zorg voor natuurlijk graslandbeheer. Wij zijn gecertificeerde natuurbeheerders en wij beheren het gebied al decennialang.

Kijk voor waarnemingen van Flora & Fauna ook eens op:

Waarnemingen Randerwaarden en op Waarnemingen Hengforderwaarden

Opvallend is ook de grote heg, de zeldzame “Furcata” cultivar van de Kraakwilg. De heg is ook op oude topografische kaarten (jaar 1850) al te zien. In deze heg komt ook de heggenroos en de in het IJsseldal zeldzame tweestijlige meidoorn voor.

PAGE TOP